ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

รายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

1. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง ที่มีเครื่องหมาย*สีแดง

2. เมื่อทำการส่งแบบฟอร์มแล้ว ระบบจะตอบกลับไปที่อีเมล์ที่ผู้กรอกข้อมูลระบุไว้ เพื่อเป็นการยืนยันในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้าไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเบอร์ 084-4299661 ผู้ดูแลระบบรับสมัครโดยตรง)

3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิก หรือ ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่น ๆ ในรายการที่สมัคร ให้โทรแจ้งที่เบอร์ 084-4299661 โดยแจ้งเลขที่ใบสมัคร แล้วให้ทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครใหม่อีกครั้ง

ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.

สมัคร กิจกรรมการประกวดแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตำแหน่งสถานที่การจัดงาน