...
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

-รับสมัครออนไลน์ 12-16 ตุลาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

- สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

- ประกาศแจ้งการทำสัญญาในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

*** ผู้สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail และ1userGmailจำกัดให้กรอกข้อมูลได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งอีเมลสำเนาการตอบกลับของคุณไปยังที่อยู่Emailที่คุณระบุไว้
สมัคร -> https://science.srru.ac.th/s/u2t
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์