...
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 - 4 ตุลาคม 2564
*** ผู้สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail และ1userGmailจำกัดให้กรอกข้อมูลได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งอีเมลสำเนาการตอบกลับของคุณไปยังที่อยู่Emailที่คุณระบุไว้
สมัคร -> https://science.srru.ac.th/s/u2t
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์