...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
เข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
รายละเอียดการการสัมภาษณ์ออนไลน์ -> https://science.srru.ac.th/s/u2t
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์