...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม-> https://science.srru.ac.th/s/u2t
© คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์