ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1ต 1ม)
25/10/2021 13:55:07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
18/10/2021 18:11:28
ประกาศผู้มีสิทธิ์ลำดับสำรองเข้าทำสัญญา เพื่อจ้างเหมายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)เพิ่มเติม
12/10/2021 14:43:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1ต 1ม)
05/10/2021 16:03:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
05/10/2021 16:03:59