พิธีเปิดห้องจัดทำผลงานทางวิชาการ โดยผศ.กนก โตสุรัตน์ เป็นประธานในพิธี

58

DSCF5348DSCF5349DSCF5357DSCF5360DSCF5366DSCF5371DSCF5388DSCF5387DSCF5367