เชิญร่วมโครงการบรรยายพร้อม Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชี่นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5

73

01 001