โครงการสอนเสริมความรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560 โดยมี ท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี

50

23593669_1742934072405380_7960923161272863919_o 23632383_1742934449072009_7189688885020510659_o 23592321_1742934489072005_7671922637828504299_o 23550185_1742934875738633_7065967529136134408_o 23511434_1742934669071987_6010262304508241698_o 23511335_1742934602405327_7266937986061554576_o 23592342_1742934725738648_5020085386635990437_o