ภาพกิจกรรม Big cleaning day

36

02 03 04 05 06

DSCF4368 DSCF4375 DSCF4381 DSCF4402 DSCF4409 DSCF4412 DSCF4420 DSCF4423DSCF4433 DSCF4436 DSCF4439 DSCF4444 DSCF4445