มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

275

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

  1. นำพระพุทธรูปประจำหน่วยงานเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ
  2. จัดบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
  3. จัดอาหารและเครื่องดื่ม (โรงทาน) ตามจิตศรัทธา

Image (99) Image (100)