ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึกในงาน มุกดาหารเทรดแฟร์ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท

134

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญ นักออกแบบอิสระ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึกในงาน มุกดาหารเทรดแฟร์ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท พร้องโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร
Image (72) Image (73) Image (74) Image (75)