พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแดต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

70

กำหนดการพิธีสวดพระพุทธมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560
ทุกวันที่ 5 ของเดือน (เดือนธันวามคมสวดวันที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึง 4 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาลอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์Image (30) Image (31) Image (32)