Science Week

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงเงินรางวัล เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์