รายละเอียดเพิ่มเติม"> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Logo
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงาน "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ เชื่อมั่น ก้าวไกล ก้าวอย่างมั่นใจไปกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” รายละเอียดเพิ่มเติม10/07/2567