สายตรงคณบดี
ปฎิทินปฏิบัติงาน
นางดวงตา โนวาเชค
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 11/09/61

Popular Vote Freshy TO BE NUMBER ONE IDOL SRRU 2018

การประกวด Freshy TO BE NUMBER ONE IDOL SRRU 2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 : 04/09/61

งานวันวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

PERCH-CIC PERDO

PERCH-CIC Newsletter ประชาสัมพันธ์ถึงข่าวสารผลงานวิัจัย และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือ 6 เรื่อง ดังนี้

1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 เรื่อง 2.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง 3.หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม 4.หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ข่าวภายในคณะ

-

Mis
Kotchasarn
REG
Room
Cms

หางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
P : 044-521393 ภายใน 0201, 0213
E : it-science@srru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |