ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ประจำปีการศึกษา 2561 ในเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ หอประชุม

เวลา 08.30 น. พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคาร 31

                       (อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมอบแก่ผู้นำนักศึกษา)

เวลา 13.00 น. บุคลากรชุดขาวพร้อมกัน ณ หอประชุม เพื่อร่วมขบวนเกียรติยศ

และประกอบขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงาน

จัดเตรียมบุคลากรเพื่อร่วมขบวน

เวลา 14.30 น. พิธีถวายบังคมตราพระราชลัญจกร ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา 16.30 น. พิธีรับตรา (เข็มกลัด/ตุ้งติ้ง)

เวลา 21.00 น. เสร็จพิธี

***หมายเหตุ***

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ : แต่งชุดปกติขาว

บุคลากร เจ้าหน้าที่ : สวมเสื้อโปโลจิตอาสาสีเหลือง กางเกง/กระโปรงสีดำ


-

Mis
Kotchasarn
REG
Room
Cms

หางาน

สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
P : 044-521393 ภายใน 0201, 0213
E : it-science@srru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |