นางดวงตา โนวาเชค

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ/ข่าวสาร

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ รับสมัคร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 138 ทุน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มกราคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านสาขาวิชาได้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "คลินิกบทความวิจัยวิชาการ" วันที่ 14-15 มกราคม 2562
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 025/2561 และ 026/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยาบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 405/2561 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ (สายสนับสนุน)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับการเรียนการสอน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM)
เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2562

ผลงานเด่น อาจารย์/นักศึกษา

 

ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย

ข้าราชการดีเด่น

  • ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

นักวิจัยดีเด่น

  • เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
นายวิทยากร อินทร์สำราญ

ราลวัลพระราชทาน

  • นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รับราลวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาพกิจกรรม

คณะ วิทย์ฯ