งานวัฒนธรรม

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

กิจกรรมประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๒ Read more


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

คณะวิทย์ฯ

Social Links