ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education" [..]


โดย nattapong . - เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564   -อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 112 คน

รับสมัคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ [..]


โดย nattapong . - เผยแพร่ 1 ก.ย. 2564   -อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 107 คน
การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 30 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 95 คน

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 12 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 103 คน

FameLab 2020 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 78 คน

อบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 53 คน


โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 2 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 62 คน


การอบรมการประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 21 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 129 คน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 176 คน

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 61 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links