ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 30 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 12 คน

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 12 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 11 คน

FameLab 2020 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 14 คน

อบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 14 คน


โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 2 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 19 คน


การอบรมการประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 21 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 57 คน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 47 คน

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 24 คน

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 13 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 13 คน

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 12 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 29 คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุข ไทย-ลาว ครั้งที่ 6 [..]


โดย วิรุฬห์ ชุ่มมาก - เผยแพร่ 21 ม.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 9 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 16 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links