ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

“การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education" [..]


โดย nattapong . - เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564   -อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 75 คน

การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 30 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 58 คน

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 12 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 62 คน

FameLab 2020 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 50 คน

อบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 30 คน


โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 2 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 40 คน


การอบรมการประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 21 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 94 คน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 150 คน

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 46 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links