ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 30 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 14 คน

ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 12 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 14 คน

FameLab 2020 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 18 คน

อบรม "ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ" [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 3 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 3 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 17 คน


โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 2 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 2 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 21 คน


การอบรมการประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 21 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 70 คน

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 74 คน

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 24 คน

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 13 ก.พ. 2563   -อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2563 - ผู้อ่าน : 13 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links