ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

โครงการ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

ขอนำส่งจดหมายข่าวคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 3 คน
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน เมษายน 2561 จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 3 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งสำเนาหนังสือ 6 ฉบับ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 3 คน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 5-6 ,12-13,19 พ.ค. 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน


ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คนขอเเจ้งข่าวการวัดงานเเสดงสินค้า ProPak Asia 2018 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 21 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คน

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9 TCU International e-learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond" [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 21 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 3 คน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 21 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links