ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโดยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 12 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกวดบทความ Nak Suk Sa Pai Malaysia Adventure 2018 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 10 คน


ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5" [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 10 คน


ผลพิจารณาให้ทุนอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 11 คน

ทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 16 คน

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Life Sciences Startup Contest 2018 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 16 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ลงวันที่ 27 เมษยน 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 14 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 17 คน


ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานแม่แห่งชาติ ประจำ 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 16 คน

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 14 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links