ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันอาหาร [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 24 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คนขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วม "โครงการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561" [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 24 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 9 คน


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 23 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 11 คน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 23 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 10 คน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 23 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 8 คน


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 23 พ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 10 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links