ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 014/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 16 ต.ค. 2551   -อัพเดทล่าสุด 18 ต.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 9 คน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 013/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 16 ต.ค. 2551   -อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2551 - ผู้อ่าน : 3 คน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 012/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ย. 2551   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2551 - ผู้อ่าน : 6 คน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 011/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ย. 2551   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2551 - ผู้อ่าน : 3 คน

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 0305/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ย. 2551   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2551 - ผู้อ่าน : 5 คน

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 0304/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 พ.ย. 2551   -อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2551 - ผู้อ่าน : 5 คน

การส่งผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 ต.ค. 2551   -อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คน

ปฏิทินวิชาการงานบริการการศึกษา 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 4 ต.ค. 2551   -อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 7 คน

แบบรายงานการปฏิบัติราชการ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 1 ต.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 2 ต.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 12 คน

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 ก.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 1 ต.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 8 คน

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 ก.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 14 คน

คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 13 ก.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 ก.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 10 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links