ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนสอบวัดสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 28 มี.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 28 มี.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 25 มี.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 25 มี.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน

โครงการราชภัฏวิชาการ "เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน" [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 12 มี.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 12 มี.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562   -อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สภามหาวิทยาลัยฯพบประชาคมชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 15 ก.พ. 2562   -อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2562 - ผู้อ่าน : 9 คน


เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 19 ม.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 19 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 10 คนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 8 ม.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)เพิ่มเติม [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 ม.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 7 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 27 คน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 7 ม.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 7 ม.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 5 คน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 ธ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 6 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์ 2018  [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2551   -อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 7 คน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 405/2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 12 พ.ย. 2551   -อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links