ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 28 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน

เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 27 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน

ขั้นตอนการขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 18 มิ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 18 มิ.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

งานวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบคำร้องไปต่างประเทศ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 24 พ.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 24 พ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 6 คน

กองบริหารงานบุคคล ขอนำส่งประกาศฯ  [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 4 คน


คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม "รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง" [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 8 พ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 8 คน

ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งานระบบ VPN (Virtual Private Network) 9ฐานข้อมูล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 2 พ.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 9 คน

เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 2 พ.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

บัญชีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 26 เม.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 9 คน

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ปรับเพิ่มเติม ข้อ 1) [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 24 เม.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 5 คน

 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 4 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 7 คน

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 2 เม.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 2 เม.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 8 คน


ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links