ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 0014/2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 8 ต.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 19 คน


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ ๓๓๐/๒๕๖๒ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 25 ก.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 19 คน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 318/2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 24 ก.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 14 คน


การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 18 ก.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 10 คน


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 013/2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 11 ก.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 12 คน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขอความอนุเคราะะห์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 5 ก.ย. 2562   -อัพเดทล่าสุด 27 พ.ย. 2562 - ผู้อ่าน : 42 คน

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 21 ส.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 9 คน

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ Post-Test โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 21 ส.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 16 คน

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ 1/2562  [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 16 ส.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 16 ส.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 4 คน

มูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 14 ส.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 11 คน

ประกาศ ก.พ.อ. [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 14 ส.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 5 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links