ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโคครงการ NIDA Mascot [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 16 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 16 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คน

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นดิจิตอล [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 14 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 14 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 12 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คนการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกและปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 10 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 9 คน

นำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1170/2560 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 10 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 9 คน

ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรม [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 10 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 10 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 9 คน


การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 7 คน

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจาณาของคณะกรรมมาธิการฯ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 8 คน

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 7 คน

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 9 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 9 คน

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 International conference on advance pharmaceutical research [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 8 ม.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 7 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links