ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับทุนสับสนุนวิทยานิพนธ์ฯ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 29 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน


จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีรอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 28 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 28 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 5 คน

ประชุมวิชาการ IBSC 17-18 ก.ย. 2561 ม.สงขลานครินทร์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและโครงการ Jinpao Automation Contest 2018 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน


แจ้งห้องสอบสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Pre-Test ครั้งที่ 2-8-04-61 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 27 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน

แบบรายงานผลการประเมินโครงการ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 22 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว-สนย.-ม.ค.61-ก.พ.61 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 22 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน

ชอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ควอท [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 21 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Biosafety (วันที่ 7-9 พ.ค. 61) [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 3 คน


ขอเชิญร่วมงาน โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 4 คน


ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links