ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 20 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 20 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมงานสงกรานต์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 10 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 10 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 1 คน

ขั้นตอนการตรวจสอบการเข้าใช้ภาษาอังกฤษออนไลน์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 10 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 10 เม.ย. 2561


ประกาศปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1-2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

ส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 3 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 3 เม.ย. 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานวันเด็กและวันครู ประจำปี 2561 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 2 เม.ย. 2561   -อัพเดทล่าสุด 2 เม.ย. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

ระบบและกลไกสำหรับทำ มคอ.7 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 31 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 31 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน
ข้อสังเกตเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจาณาดำเนินการ [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 30 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 29 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561


กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ เตรียมความพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง [..]


โดย Admin - เผยแพร่ 29 มี.ค. 2561   -อัพเดทล่าสุด 29 มี.ค. 2561 - ผู้อ่าน : 2 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links