ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการ 63 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 21 ก.ค. 2564   -อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 140 คน

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 ก.ค. 2564   -อัพเดทล่าสุด 17 ก.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 152 คน

การจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 10 พ.ย. 2563   -อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 239 คน
มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 [..]


โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 19 มี.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 62 คน


“ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่” [..]


โดย วิรุฬห์ ชุ่มมาก - เผยแพร่ 3 ม.ค. 2563   -อัพเดทล่าสุด 21 ม.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 278 คน

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี [..]


โดย wiroon chummak - เผยแพร่ 9 ธ.ค. 2562   -อัพเดทล่าสุด 20 ธ.ค. 2562 - ผู้อ่าน : 59 คน


ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links