การพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 26 ต.ค. 2565   - อัพเดทล่าสุด 26 ต.ค. 2565 - ผู้อ่าน : 37 คน

Responsive image

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอแสดงความยินดี

1.ผศ.ดร.นิภาศักดิ์ คงงาม

2.ผศ.ดร.สยาม ระโส

3.ว่าที่ ร.ต.พนม ชินภาพ

ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โครงการ "การยกระดับการเลี้ยงปูนาด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links