ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 13 ก.ย. 2565   - อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2565 - ผู้อ่าน : 12 คน

Responsive image

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดี

1.ผศ.ดร.คุณภัทร ศรศิลป์
2.อาจารย์ จันทร์เพ็ญ ธรรมพร
3.อาจารย์ ดร.ยุพเยาว์ โตคีรี
4.ผศ.ดร.พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย
5.อาจารย์ รัชวรรณ จันทเขต
6.ผศ.ดร.ทองอินทร์ ไหวดี
7.อาจารย์ ดร.ประฎิชญา สร้อยจิตร
8.อาจารย์ ดร.วิภาวดี มูลไชยสุข

ที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links