งานเกษียณอายุราชการ 2565

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 29 ส.ค. 2565   - อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2565 - ผู้อ่าน : 11 คน

Responsive image

กำหนดการเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ  ห้องเอมอรแกรนด์ A สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

----------------------------------

วันที่ 3 กันยายน 2565

เวลา 09.00 – 10.00 น.         ลงทะเบียน

เวลา 10.00 – 11.00 น.         พิธีบายศรีสู่ขวัญ

เวลา 11.00 – 12.00 น.         การแสดงรำอวยพร

เวลา 12.00 – 14.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ  : การแต่งกายชุดผ้าไทย/ ผ้าไหม

            : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links