ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 22 ก.ค. 2565   - อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2565 - ผู้อ่าน : 15 คน

Responsive image

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวโชติกา บัวสอน ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอัจฉรา แหลมทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

 

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2565 ห้อง 29101 ชั้น1 อาคาร 29


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links