ทุน tisco

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2564   - อัพเดทล่าสุด 22 ธ.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 56 คน

Responsive image

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณิชกมล เขียวพรมมา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

 

นางสาวธิมาภรณ์ แย้มรัมย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ประจำปีการศึกษา 2564  

จำนวน 12,000 บาท

 

ในนามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ขอกราบขอบพระคุณ มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้มอบทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา ในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links