มอบตู้คืนหนังสือ (Book Drop)

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2564   - อัพเดทล่าสุด 1 ธ.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 27 คน

Responsive image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ
มอบตู้คืนหนังสือ (Book Drop) เพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนหนังสือ ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์ คณบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ


วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links