ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 29 พ.ย. 2564   - อัพเดทล่าสุด 29 พ.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 27 คน

Responsive image

นายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

และคณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองสุรินทร์

เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระเดช อินทเจริญศานต์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

ณ อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links