หารือการใช้ประโยชน์สถานที่อาคาร

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 16 พ.ย. 2564   - อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 24 คน

Responsive image

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ 

เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

หารือและพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สถานที่อาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ตามกฎกระทรวง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

ณ ห้อง29105 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links