“การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education"

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป - โดย nattapong . - เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564   - อัพเดทล่าสุด 5 พ.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 95 คน

Responsive image

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่สนใจ เข้าร่วม PIM’s Work-based Education Forum#12 ในหัวข้อ “การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้” พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565 พ.ร.บ. นี้มีหลักการที่เป็นสากล เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาต้องวางระบบและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ผู้รับบริการวิชาการ - วิจัย ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีการดำเนินการระบบ PDPA เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบWork-based Education : WBE ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วม Share and Learn ด้วยกัน รับชมสดพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกาบน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE : PIM Ready to Work งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น งานนี้ได้รับทั้งความรู้และของรางวัลมากมายแน่นอน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ผ่านช่องทางดังนี้ 1. สมัครผ่านช่องทาง E-mail: kanokwanphan@pim.ac.th, jarinpornrac@pim.ac.th 2. กรอกแบบฟอร์มในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วส่งกลับมายังสถาบันฯ โทรสาร 02 855 0391 3. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงก์ https://forms.gle/wKLEaFSHyVAvPUDR6 หรือแสกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เช่นกัน 4. สมัครเข้าร่วมงานโดย INBOX ผ่านเฟซบุ๊ก PIM Ready to Work ได้ตลอดเวลา ***ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564*** 

#หนังสือ https://srruoffice365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/science_it_ms_srru_ac_th/EW4CkX-XyLFCocHmOwf9xbIBZjkLCMJKqFDw8X8kZCBFGw?e=qAcswi

 #แหล่งข้อมูล https://www.facebook.com/pimreadytowork/photos/a.106003590859740/443165113810251


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links