ประชุมประธานหลักสูตร

กิจกรรม - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 21 ต.ค. 2564   - อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2564 - ผู้อ่าน : 63 คน

Responsive image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส อยู่มาก

ประธานหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ได้เป็นตัวแทนประธานหลักสูตร มอบช่อดอกไม้แด่

ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้องประชุม 29101 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links