รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัคร - โดย nattapong . - เผยแพร่ 10 ก.ย. 2564   - อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 73 คน

Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  (เพิ่มเติม)

 

พื้นที่ดำเนินงานของโครงการและอัตราที่ว่าง ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ อัตราที่ว่าง บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๑ อัตรา  

พื้นที่ดำเนินงานของโครงการและอัตราที่ว่าง ตำบลกันตรวจระมวล อำเภอปราสาท พื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขวาสินรินทร์  บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๑ อัตรา  

 

คุณสมบัติเฉพาะ  

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ว่างงาน และสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร

- มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะงาน (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

- มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Office และ Social Media ได้เป็นอย่างดี

- ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน

- ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้นที่ https://science.srru.ac.th/

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

- สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

- ประกาศแจ้งการทำสัญญา ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

***  ผู้สมัครต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail และ1userGmailจำกัดให้กรอกข้อมูลได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งอีเมลสำเนาการตอบกลับของคุณไปยังที่อยู่Emailที่คุณระบุไว้

 

 

เอกสารประกาศ -> https://drive.google.com/file/d/15jRvEYmj3-5ENxzEvs7tFX9WGENb0pGv/view

 คลิกเพื่อสมัคร -> https://forms.gle/JQDAo7Zqw9ud6VEz5


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links