ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สไลด์โชว์ข่าว - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 1 ก.ย. 2564   - อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2564 - ผู้อ่าน : 22 คน

Responsive image

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๑)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านประกาศ : shorturl.asia/tAnif

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านประกาศ : shorturl.asia/5Z4gK

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านประกาศ : shorturl.asia/FuAwG

อ่านประกาศได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : https://www.srru.ac.th/


แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links