การจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 10 พ.ย. 2563   - อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 265 คน

Responsive image

อ้างถึง หนังสือราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ พม ๐๔๐๒/ว ๑๓๗๓๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดส่งในรูปแบบไฟล์ทาง E-mail : plansurin@gmail.com และเอกสารมายังกองนโยบายและเเผน ภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น


ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links