การตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วท.บ.สถิติประยุกต์

กิจกรรม - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2563   - อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 115 คน

Responsive image
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติประยุกต์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links