ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 104/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย nattapong kamonboon - เผยแพร่ 13 เม.ย. 2563   - อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 113 คน

Responsive image

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 104/2563
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
จึงขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปงดการเดินทางเข้า - ออกมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วน ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมกับลงลายมือชื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links