สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ขอความอนุเคราหะ์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วงงานภายใต้สังกัดของท่านใช้งานแอปพลิเคชัน SydeKick for ThaiFightCOVID โดยสมัครใจ

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป - โดย nattapong kamonboon - เผยแพร่ 8 เม.ย. 2563   - อัพเดทล่าสุด 8 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 76 คน

Responsive image

        ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญใช้งานแอปพลิเคชัน SydeKick for ThaiFightCOVID เพื่อติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญในสถานการณ์การพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และเชื้อไวรัสดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จึงร่วมมือกับผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนโดย สศด. พัฒนาแอปพลิเคชัน SydeKick for ThaiFightCOVID สำหรับติดตามและเผ้าระวังวผู้ที่จำเป็นต้องกลับไปกักตัวเองอยู่บ้าน (Self-quarantine at home) เพื่อติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงต่อกาตติดเชื้อและเพื่อลดการกระจาย COVID-19 

         ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ขอความอนุเคราหะ์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วงงานภายใต้สังกัดของท่านใช้งานแอปพลิเคชัน SydeKick for ThaiFightCOVID โดยสมัครใจ

 


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links