ขอความอนุเคราะห์ ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการเปิดรายวิชา และคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา แทนนักศึกษาเป็นการชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย nattapong kamonboon - เผยแพร่ 7 เม.ย. 2563   - อัพเดทล่าสุด 7 เม.ย. 2563 - ผู้อ่าน : 55 คน

Responsive image

งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


  เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการงานแผนการเรียนแทนนักศึกษา


              ขอความอนุเคราะห์  ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการเปิดรายวิชา และคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา แทน                นักศึกษาเป็นการชั่วคราว


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links