การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป - โดย วิกรม สุนทรารักษ์ - เผยแพร่ 30 มี.ค. 2563   - อัพเดทล่าสุด 30 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 95 คน

Responsive image

1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 ในระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Reseach Expo 2020)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/ จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณี จำนวน 10 ชุด มาที่ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563


เปิดลิงก์

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links