ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการปรเภทตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์คณะ - โดย nattapong kamonboon - เผยแพร่ 11 มี.ค. 2563   - อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2563 - ผู้อ่าน : 91 คน

Responsive image

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการปรเภทตำรา หนังสือ เพื่อการเผยแพร่

        ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 และคำจำกัดความแนบท้ายประกาศได้กำหนดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตามความทราบแล้วนั้น
        คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำราหนังสือ เพื่อการเผยแพร่
        


ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

เข้าสู่ระบบเพื่่อแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทย์ฯ

Social Links